Best Students

එකවර දිවයිනේ ප්‍රථමයා සහ පස්වැනියා සමඟින් අවසන් වසර 6ට දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථාන 28 ක් සමඟ වැඩිම ප්‍රමුඛයින් බිහිකළ ICT පාඨමාලාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *