2024 Theory Class

2024 Theory Class

දැක්ම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය – මාතර

  • 1 කණ්ඩායම සදුදා දින උදේ 8.30 සිට 12.00 දක්වා
  • 2 කණ්ඩායම සදුදා දින  හවස 2.00 සිට 5.00 දක්වා

Telegram Channel: 2024 ICT Dekma    [https://t.me/ict2024galle]

සාත්රා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය – තංගල්ල

  • බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 8.00 සිට 11.00 දක්වා

Telegram Channel: 2024 ICT Sathra    [https://t.me/ICT2024tangalle]

තිග්මා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය – ගාල්ල

  • බදාදා උදේ 8.30 සිට 12.00 දක්වා

Telegram Channel: 2024 ICT Thigma   [https://t.me/ict2024galle]